FANDOM


Najlepsza odpowiedź - jest to nagroda przyznawana przez autora pytania dla użytkownika, który najtrafniej odpowiedział na jego pytanie.
Najlepsza

Najlepsza odpowiedźEksperciEdytuj

Im więcej najlepszych odpowiedzi w danej kategorii, tym łatwiej znaleźć się w ekspertach podkategorii lub całej kategorii.

Nabijanie punktówEdytuj

Nabijanie punktów jest wbrew zasadom Zapytaj i jest karane odejmowaniem punktów (np. -1000, -2000 itd.). Przykładowe nabijanie, to pisanie w pytaniu "dam naj" i analogicznie w odpowiedzi pytanie "dasz naj?". Największe kary (doprowadzające nawet do kasacji konta!) otzrymuje się za nabijanie z tzw. lewych kont.

Czas oczekiwaniaEdytuj

Od zadania pytania, do przyznania najlepszej odpowiedzi, musi upłynąć czas 24 godzin. Początkowo najlepszą odpowiedź można było przyznać natychmiast.