FANDOM


Pokemoniaste pismo, pokemonizm – dialekt języka polskiego używany przez pokemony.

Charakteryzuje się brakiem polskich znaków diakrytycznych (liter „ą”, „ć”, „ę”, „ó” itd.), wieloma błędami ortograficznymi, skracaniem wyrazów bądź usuwaniem niektórych liter (najczęściej samogłosek) np. smchd (czyt. samochód). Jednak nie zalicza się do tego skracania własnych nicków.

Przykład takiego pisma Edytuj

PoKeMoNiAsTe PiSmO tO jAkŻe OrYgInAlNa FoRmA wYrAżAnIa SwOiCh MyŚlI pRzEz DzIeCi NeO KtÓrEj StOsOwAnIe,ChOĆ ŻmUdNe, WyWoŁuJe ReSpEkT wSzYsTkIcH UżYtKoWnIkÓw, PoZa MoDeRaToRaMi I ePiLePtYkAmI. zOsTaŁa OnA oPrAcOwAnA w LaBoRaToRiAcH MIT w CeLu StWoRzEnIa sKrYpTu, JaKi ByŁbY ŁaTwIeJsZy W pIsAnIu JaK i PrZySwOjEnIu, SzYbKo ZnAlAzŁ wIeLu ZwOlEnNiKóW w ŚrOdOwIsKaCh AkAdEmIcKiCh, JaK i W iNtErNeCiE. pReZyDeNt ŚwIaTa, OvErLoRd ObAmBo PlAnUjE rEfOrMę WyMaGaJąCą WpRoWaDzEnIa PoKeMoNoWeGo SkRyPtU dO pIsM uRzĘdOwYcH.

Alfabet pokemoniasty Edytuj

 • A – „4”, „@”, „/\”, „/-\”, „F|”
 • Ą – „om”, „a”, rzadko „4,”, „@,”, „/\,”, „/-\,”, „F|,”
 • B – „8”, „|3”, „|8”
 • C – „©”, „<”, „[”, „(”, rzadziej „{”
 • Ć – „c'”, „©'”, „<'”, „['”, „('”, „{'”, „tś”, „ts'”, „*|*5'”, „^|^5'”, „*|*s'”, „^|^s'”, „t5'”
 • D – „|)”, „])”, „[)”, „o|”
 • E – „3”, „€”
 • Ę – „E,”, „em”, „3,”, „€,”
 • F – „|=”
 • G – „G”, „6”, „(-”,
 • H – „|-|”, „[}{]”, „#”
 • I – „l”, „1”, „!”, „|”, bądź jako spójnik: „&” (istnieje kilka wersji tej litery)
 • J – „_|”, „Y”, „`)”
 • K – "Q" „C”, „|<”, „|{” „]{”, „|c”, „ck”, „(|<”, „<|<”, „{|<”, „[|<”, „©|<”, „c|<”, „c|<”, „c|<”, „c|<”, „c|<”, „c|<”
 • L – „1” (proszę nie mylić z „1” oznaczającym „I”, ani z 1 oznaczającym !), „|_”, „][_”
 • Ł – zwykle nie występuje, ale w niektórych odmianach: „|/_”, "ó" lub "w"
 • M – „|\/|”, „/\/\”, „^^”, „nn”,
 • N – „|\|”, „/\/”
 • Ń - występuje niezwykle rzadko jako „|\'|” lub „/\'/”
 • O – „0” (słownie: zero), „()”, „([])”
 • Ó – nie występuje, a jeżeli już jest, to źle użyte lub zastąpione przez „oo” lub „(')”
 • P – „[]D”, „|D”, „|>”, „|O”
 • R – „®”, „|2”, „12”
 • S – „5”, „$”, „§”
 • Ś – „$”, „s'”, „5'”, „§'”,
 • T – „7”, „']['”, „^|^”
 • U – „OO”, „|_|”
 • V – „\/”
 • W – „\/\/”, „VV”, „|/\|”, często występuje też jako „f” lub "ff"
 • X – „X”, „><”, „}{”, „)(”
 • Y – „Y”, „\,/”
 • Z – „2”, „7_”
 • Ż – „sh”, „2*”, „7*_”, „z*”
 • Ź – „2'”, „7'_”, „z'”
 • ! – „1”, „i” , "uan" , "oneone"

Dialog pokemonów Edytuj

– bO()Ss!ACzQQQ ! ! ! =***
– <IO kOFFAniE ??
– WieESh cio Ma/\/\ ZepsIIu^|^e gG ;( a CIO TAm DaFfnO siEm Nie FiCielIsSmY :{
– |_||_| SKalbIee <pOCiESza> NIo fFiEM FfŁAa$niE =)
– K/-\SIa A Ty mASh jush KoMoLKeee ?? xd =)
– niO niOrMAlniE LeGalnIe ZaDzwONiE Do CIeBIe PoOsnEY okIEj ;)=**
– DoBlaA msIEQ dOBlaA xdd.
– |)OBLA kOUFFAnIe tOOo PAaApaAa =*** – paa skAlbiEEeEEeE pAAaPAaAa bUsSSsSka xD =*